Dao Cấn BOHMER

Dao Cấn BOHMER

Công dụng :tạo đường cấn (lằn, gân) nếp gấp bao bì được ngay thẳng, rõ nét, góp phần nâng cao giá trị thẫm mỹ cho sản phẩm.

Xây Dựng Hệ Thống Làm Khuôn Bế