Chỉ Bế Vát Bên – CITO CC

Chỉ Bế Vát Bên – CITO CC

CITO CC thích hợp cho khuôn bế có 2 dao gần nhau, tranh tình trạng chỉ bé chồng lên nhau gây vỡ giấy.

Không cần vát chỉ, tiết kiệm thời gian.

Xuất xứ: Đức

Xây Dựng Hệ Thống Làm Khuôn Bế