Chỉ Bế Đường Cấn Đôi Carton – CITO RYU

Chỉ Bế Đường Cấn Đôi Carton – CITO RYU

CITO RYU được sử dụng ở 2 đường cấn song song nhằm tạo nếp gấp 180 độ dễ dàng hơn. Đặc biệt là với Carton sóng dày khi gấp 180 độ dễ bị tình trạng nứt giấy.

Xuất xứ: Đức

Xây Dựng Hệ Thống Làm Khuôn Bế