Chỉ Bế Bảng Nhỏ – CITO MINI

Chỉ Bế Bảng Nhỏ – CITO MINI

Công dụng: Dùng cho những khuôn hộp nhỏ, khoảng cách 2 dao gần nhau.

Ứng dụng: Chủ yếu dùng trong ngành bao bì giấy.

 

Xây Dựng Hệ Thống Làm Khuôn Bế