Cao Su Nhét Khe – Trung Quốc

Cao Su Nhét Khe – Trung Quốc

Chuyên sử dụng cho những khe dao nhỏ trên khuôn bế , tránh tình trạng kẹt giấy.

Độ đàn hồi tốt, thích hợp cho khuôn bế thủ công và tự động.

Gồm dạng sợi và dạng tấm.

Xây Dựng Hệ Thống Làm Khuôn Bế