Cao Su Nhét Khe VULKOLLAN – Đức

Cao Su Nhét Khe VULKOLLAN – Đức

Sự khác nhau giữa cao su nhét khe Vulkollan (Đức) và cao su nhét khe Trung Quốc là chất liệu cao su được sử dụng để sản xuất. Cao su nhét khe Vulkollan có độ đàn hồi tốt hơn và bền hơn nên thường được sử dụng trong những đơn hàng dài hoặc sử dụng cho đơn hàng tự động.

Xây Dựng Hệ Thống Làm Khuôn Bế